Schematy planów treningowych

Zapisywanie planów treningowych w arkuszach kalkulacyjnych jest problematyczne.

Zapewne wielu z Was miało styczność ze schematami planów treningowych zapisanych np. w arkuszach kalkulacyjnych. Problemem takiego podejścia jest to, iż każdy taki schemat zostaje utworzony od nowa według autorskiego zapisu. Brakowało ujednoliconego standardu, który pozwalałby definiować takie schematy w prosty sposób tzn. zrozumiały zarówno dla człowieka, jak i maszyny (aplikacji), która taki zapis tekstowy potrafiłaby przekształcić (przeliczyć) na konkretne dane w planie treningowym. W związku z tym, zmuszeni byliśmy do kolekcjonowania takich plików na własnych dyskach, i niekiedy karkołomnym procesie zrozumienia, co dokładnie autor miał na myśli. Problem pogłębiał fakt, iż arkusze kalkulacyjne nie są przeznaczone stricte do definiowania planów treningowych, co powodowało pewne ograniczenia, nie wspominając już o niezbyt wygodnym dostępie do tychże danych oraz ich edycji (edytor Google Docs, uruchomiony w smartfonie podczas treningu, raczej nie stanowi idealnego rozwiązania).

Jesteśmy przyzwyczajeni do "rozpisek" w formie tekstowej - są one czytelne, bardzo szybko można je tworzyć oraz modyfikować.

Opisany problem dotknął również i nas, gdy w pewnym etapie tworzenia aplikacji zdecydowaliśmy się przygotować bazę powszechnie znanych planów treningowych. Owszem, mieliśmy w planach utworzenie rozbudowanego edytora planów treningowych, ale porzuciliśmy ten pomysł. Dlaczego? Zastanówmy się przez chwilę - czy na pewno takiego rodzaju rozwiązanie, które pozwalałoby np. przeciągać ćwiczenia z jednego panelu do drugiego (drag and drop), oraz wstukiwać zakres powtórzeń w kolejnych okienkach wyskakujących na ekranie, przyspieszyłoby etap definiowania planów treningowych? Jesteśmy przyzwyczajeni do "rozpisek" w formie tekstowej - są one czytelne, bardzo szybko można je tworzyć oraz modyfikować. Zarówno trenerzy jak i trenujący stosują je na co dzień zapisując wyniki w dziennikach treningowych bądź umieszczając "wypiski" na forach internetowych. Postanowiliśmy zatem przenieść zapis tekstowy do naszego systemu, tak aby użytkownik mógł w możliwie naturalny sposób zdefiniować swój plan treningowy, a aplikacja zrozumieć tenże zapis i wygenerować na jego podstawie plan, zgodnie z Waszymi oczekiwaniami.

Zapisz swój plan treningowy w przyjaznej, tekstowej formie, a następnie ciesz się jego funkcjonalnością w swoim telefonie.

Schemat planu treningowego zawiera dane dotyczące obciążeń oraz zakresu powtórzeń w seriach treningowych w zapisie pozwalającym na dopasowanie tychże wartości zgodnie z danymi wprowadzonymi przez użytkownika. Przykładowo, w schemacie planu treningowego serie treningowe mogą być zapisane z wykorzystaniem wartości procentowych, które to wartości będą określały tonaż serii. W zależności od wyników podanych przez użytkownika w momencie generowania planu treningowego, wartości wyrażone w procentach zostaną odpowiednio przeliczone na konkretne liczby określające obciążenia treningowe. Aby umożliwić jak największą elastyczność podczas tworzenia schematu planu treningowego, udostępniliśmy bogatą paletę wyrażeń, za pomocą których można definiować m.in. następujące cechy:

 • Zakres serii oraz powtórzeń
 • Tonaż serii
 • Stałe obciążenie
 • Zwiększenie/zmniejszenie obciążenia o ustaloną wartość
 • Łączenie tonażu wraz ze zmianą obciążenia o ustaloną wartość
 • Zakres powtórzeń lub obciążenia w formie przedziału (np. 3-6 powt. x 5-10 kg)
 • Definiowanie tonażu/obciążenia względem serii bazowych (np. 70% serii nr 1)
 • Łączenie ćwiczeń
 • Łączenie serii (serie łączone/superserie)
 • Określenie ćwiczenia bazowego, względem którego ma zostać przeliczony ciężar w serii
 • Określenie skali wysiłku RPE (1-10)
 • Jednostki specjalne np. masa ciała, maksymalny zakres powtórzeń
 • Ćwiczenia opcjonalne
 • Serie opcjonalne (bez ustalonego ciężaru lub zakresu powtórzeń)

Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak wyglądają przykładowe schematy planów treningowych w formie tekstowej oraz w jaki sposób możesz utworzyć swoje własne plany, przejdź do następnej sekcji, dotyczącej przykładowych schematów.